Recording Time Artist Type Year
Booted 3:05 Rosco Gordon Studio 1951